Máy chấm công vân tay

Máy chấm công thẻ từ- vân tay, máy chấm công thẻ từ, máy chấm công khuôn mặt