Máy chấm công thẻ giấy

Máy chấm công thẻ giấy RonaldJack, TIMMY, Kingpower, UMEI