Máy chấm công

Máy chấm công thẻ giấy, Máy chấm công vân tay - thẻ từ